Mjölby Hälsocenter Anti-doping Policy

Mjölby Hälsocenter tar tydligt avstånd från doping i våra lokaler. Vi arbetar aktivt för en ren o hälsosam träning i en frisk o gemytlig miljö.

Mjölby Hälsocenters anti-doping policy förbjuder villkorslöst användandet av illegala Prestationshöjande medel samt narkotikaklassade preparat. Detta gäller både personal o medlemmar.
Personal har kunskap om doping för att tidigt kunna identifiera missbruk bland medlemmar. All personal skall ha utbildning inom detta o information går ut till Mjölby Hälsocenters medlemmar genom affisher, broshyrer och via hemsidan. 
Även medlemsavtalen signeras av kunden där de binder sig att följa vår anti-doping policy !

Mjölby Hälsocenter nätverkar med andra träningsanläggningar i närområdet, polisen och Mjölby Kommun!